Online Leningsaanvraag

Bent u alleenstaand of heeft u geen samenwonende persoon dan vult u "0" in. 

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Gelieve het doel van de lening mee te delen.

ONTLENER

ECHTGENO(O)T(E) OF SAMENWONEND PERSOON

Identiteitskaartnummer

Invalid Input
Invalid Input

Rijksregisternummer

Invalid Input
Invalid Input

Nationaliteit (*)

Nationaliteit is verplicht
Nationaliteit is verplicht

Naam (*)

Naam is verplicht
Naam is verplicht

Voornaam (*)

Voornaam is verplicht
Voornaam is verplicht

Geboorteplaats (*)

Geboorteplaats is verplicht
Geboorteplaats is verplicht

Geboortedatum (*)

Geboortedatum is verplicht
Geboortedatum is verplicht

Burgerlijke Stand (*)

Burgerlijke stand is verplicht
Burgerlijke stand is verplicht

Sedert

Naam is verplicht

Alimentatie (indien gescheiden)

Naam is verplicht

Huidig adres

Postcode

Woonplaats

Op adres sedert

Huurder Eigenaar (*)

Huurder /Eigenaar informatie is verplicht.
Huurder /Eigenaar informatie is verplicht.

Indien inwonend bij wie

Te betalen huur

E-mail (*)

E-mailadres is verplicht
E-mailadres is verplicht

Telefoon (*)

Telefoonnummer is verplicht
Telefoonnummer is verplicht

Beroep

Naam werkgever

Adres werkgever

Netto maandloon

Datum in dienst

Geboortedatum is verplicht

Indien inkomsten andere dan werk:

Uitbetalingsorganisme

Adres uitbetalingsorganisme

Uitkeringsgerechtigd sinds

Inkomsten

Kinderen ten laste

Kinderbijslag

Huurinkomsten

Onderhoudsgeld te ontvangen

Indien ontlener of samenwonend persoon eigenaar is:

Naam Leningsmaatschappij

Bedrag hypotheek

Duurtijd

Bedrag maandelijkse aflossing

Lening loopt sinds

Indien ontlener of samenwonend persoon nog lopende leningen heeft:

Leningmaatschappij

Ontleend bedrag

Lening sinds

Invalid Input
Invalid Input

Maandelijks bedrag

Looptijd in maanden

Af te betalen door VLK

Invalid Input
Invalid Input

Indien nog andere leningen of kredietlijnen:

Invalid Input

Indien ontlener of samenwonend persoon zelfstandig is:

Naam van de firma

BTW-nummer

Activiteit

Sinds wanneer zelfstandig

Adres Handelszaak

Huur handelszaak

Netto belastbaar inkomen

Invalid Input
Ongeldige captcha